شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
آذربایجان شرقی- تبریز

این محصول با طراحی و محاسبات مهندسی جهت کار به شکل حرفه ای در کارهای سبک و سنگین ساخت و ساز تولید گردیده است.

کلیه پروسه جوشکاری با سیستم MIGانجام گرفته است.

ابعاد فرغون:

طول: 135 سانتیمتر.

عرض: 68 سانتیمتر.

ارتفاع: 70 سانتیمتر.

 

شاسی:

از لوله بقطر32 میلیمتر با ضخامت 2 میلیمتر.

دماغه شاسی دارای تسمه دیر سایش به ضخامت 7 میلیمتر

 می باشد.

 

پایه ها: از لوله به قطر 32 میلیمتر با ضخامت 2 میلیمتر.

نصب 2 عدد تسمه دیر سایش به ضخامت 7 میلیمتر در زیر

پایه ها.

زاویه رانشی پایه محاسبه شده جهت ایجاد تعادل پایدار بهنگام بارگیری.

استیفنر بین دو پایه از ورق 2 میلیمتر همراه با پروفیل پروفیلی به  ضخامت 3 میلیمتری استفاده گردیده است.

 

دیاقهای جلو : از لوله قطر22 میلیمتر با ضخامت 2 میلیمتر استفاده شده است.

 

پاکت:

از ورق کارخانه مبارکه به ضخامت 1/5 میلیمتر ساخته شده است.

برای ایجاد مقاومت بیشتر، دورتا دور لبه های پاکت دوبله شده و میلگرد نمره 10 داخل لبه های دوبله شده فیکس و جوش و یا نقطه جوش گردیده اند.

گوشه های پاکت بجهت سریدگی بار و سهولت در تمیز کاری دارای انحنای ربع دایره می باشند.

برای عدم سرریز شدن بار سیال بهنگام حرکت لبه جلویی بلندتر از لبه عقبی محاسبه گردیده است.

لچکی بین پاکت و شاسی از ورق بضخامت 4 میلیمتر استفاده شده است.

 

ابعاد پاکت:

طول:91 سانتیمتر.

عرض:68 سانتیمتر.

ارتفاع:27 سانتیمتر.

 

ظرفیت حجم پاکت :50 لیتر آب.

ظرفیت بارگیری :250 کیلوگرم.

 

رینک:

از ورق به ضخامت 2 میلیمتر .دو تکه می باشد. بوسیله پیچ و مهره النی بهم وصل می شوند.

 

محور چرخ: میل ترانس قطر20 میلیمتر.

نگهدارنده های طرفین چرخ :از لوله مانسمان می باشند.

 

لاستیک : یاسا.

تیوب: پارس گلدیس.

 

 

سیستم چرخ و محور طوری طراحی و ساخت گردیده اند که در صورت نیاز به تعویض لاستیک و یا رفع پنچری تیوب نیازی به خروج میل محور از بلبرینگها نمی باشد.


دارای بارگیری آسان،حرکت روان و سبک ،تخلیه راحت می باشد.


وزن فرغون کامل : 30-31 کیلوگرم می باشد.