شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
0

سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
آذربایجان شرقی- تبریز

منز پلاس لحاظ تغییرات فیزیکی برگرفته از طرحی نو برای اصلاح سازه فرغونهای ستاره دار و ارائه مدلی جدید 

زاویه رانشی محاسبه شده پایه ها به طرفین و میل به عقب قسکت پایین پایه ها باعث هرچه بیشتر تعادل بهنگام بارگیری میشود.

در حال ویرایش متن هستیم

در حال ویرایش متن هستیم

در حال ویرایش متن هستیم