شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
آذربایجان شرقی- تبریز

فرغون 5 ستاره MENZ بجهت حضور پررنگ در میان توده های مصرف کننده که بنا به شرایط اقتصادی و یا حجم کار پایین در صدد اعمال هزینه کمتر برای خرید فرغون لحاظ میکنند، اقدام به ارائه آن میگردد.

بدین جهت شرکت دقیق کاران سهند اقدام به طراحی مدلی از فرغون نمود که بهای تمام شده آن بطور قابل ملاحظه ای با سایر محصولات تولید شرکت متفاوت باشد،البته این بدان معنانیست که ما از کیفیت محصول بکاهیم.

در قیاسی اجمالی میتوان به این تفاوت قیمت پی برد:

در ساخت پاکتهای فرغونهای حرفه ای MENZ چهار گوشه آن دارای فرم انحنای ربع دایره میباشند.که مستلزم فرم دهی به گوشه ها و بجهت روی هم قرار گرفتن انتهای ورقها در چهار گوشه نیاز به عدد8 طول جوشکاری(4عدد از داخل و 4عدد از بیرون) میباشد
در ساخت پاکت فرغونن 5 ستاره MENZ بجهت تیزی 4 گوشه پاکت 4 طول جوشکاری لحاظ گردیده است.

و این کاهش زمان صرف شده ساخت تاثیر بسزایی در قیمت تمام شده دارد.

  • در صورتی که در فرغونهای بازاری این گزینه را با گذاردن لچکی هایی در زیر پاکت مهیا میکنند.
در فرغونهای حرفه ای برای جلوگیری از سر ریز شدن بار سیال فرغون بهنگام حمل ،ارتفاع جلو پاکت بالاتر از قسمت عقب محاسبه گردیده است.در فرغون 5 ستاره این گزینه با حاده کردن زاویه خمشی شاسی ( نشیمن پاکت) مهیا گشته است .

فرغون 5 ستاره از ابعاد ورق 100*200 ساخته میشود .در صورتیکه برای ساخت فرغونهای حرفه ای از شیت 125*250 استفاده میگردد