شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
شرکت مهندسی دقیق کاران سهند
آذربایجان شرقی- تبریز
MENZ TROLLEY

فرغون،فرگون،گاری(ترولی)بتن بلوک زنی

فرغون ،گاری(ترولی )بتن بلوک زنی این محصول تخصصی جهت استفاده کارخانجات یا کارگاههای بلوک زنی برای حمل بتن مصرفی قالبهای بلوک مورد استفاده قرار میگیرد. ترولی بتن MENZ دارای سازه ...

مشاهده بیشتر